fbpx

Jak ubiegać się o zwrot wpłaconych środków za imprezę turystyczną niezrealizowaną z powodu COVID-19:

▶ Film instruktażowy: Jak założyć konto w portalu TFG

▶ Film instruktażowy: Jak wypełnić wniosek o zwrot wpłaty za niezrealizowaną imprezę turystyczną

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z nową ustawą przyjętą przez Rząd zwroty za anulowane wycieczki z powodu COVID-19 będą dokonywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Ministerstwo Finansów.

Zwroty będą dokonywane na podstawie dwóch prawidłowo wypełnionych wniosków:
1) wniosku złożonego przez PBPO
2) wniosku złożonego przez Podróżnego Zapisz i wyjdź

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dokona wpłaty na rachunek bankowy Podróżnego w ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji wniosku.

KROK 1:

Prosimy już DZIŚ zarejestrować i utworzyć konto na stronie https://login.ufg.pl/obywatel/logowanie w celu usprawnienia procesu realizacji zwrotu oraz uniknięcia przeciążenia systemu.

Bez zarejestrowania nie ma możliwości zalogowania się, sprawdzenia dostępności i wypełnienia wniosku.

Jest to sprawa priorytetowa!

KROK 2:

Poprawnie wypełnione wnioski Podróżnego i Organizatora imprezy muszą zawierać w obu wnioskach identyczne informacje.

Klient, któremu przysługuje zwrot otrzyma od PBPO stosowne powiadomienie w formie e-mail. Wiadomość będzie zawierać tabelkę z danymi niezbędnymi do wypełnienia wniosku.
W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub braku informacji w tabelce, prosimy o PILNE jej uzupełnienie i odesłanie zwrotnym mailem do PBPO.

Każda pomyłka lub błąd skutkują wydłużeniem całego procesu zwrotu.

KROK 3:

Formularze wniosków pojawią się na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego https://login.ufg.pl/obywatel/logowanie 1 października 2020 r.

Kluczowe jest, by Podróżny złożył swój wniosek zgodny z danymi uzyskanymi w KROKU 2 jak najszybciej, ponieważ data złożenia wniosku będzie decydować o terminie wypłaty środków.

KROK 4:

Na utworzonym na stronie UFG koncie Podróżnego należy śledzić status oraz przebieg procesu zwrotu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 89 535 08 18 lub e-mailem: zwroty@pbpo.pl

Przydatne linki:

 
 

Dowiedz się pierwszy o naszej ofercie i promocjach

"Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, produktach i usługach od PBPO”. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać wysyłając taką wolę na maila marketing@pbpo.pl. Administratorem Twoich danych jest PBPO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w MENU w zakładce RODO.”

Scroll Up