fbpx

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest POLSKIE BIURO PODRÓŻY OLSZTYN SP. Z O.O.. (dalej PBPO) z siedzibą przy ul. Lipowej 6 w Olsztynie (10-065).

Kontakt: e-mail: info@pbpo.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.pbpo.pl, tel. +48 89 5350818 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych: e-mail: marketing@pbpo.pl lub pisemnie na powyższy adres.

Czyje i jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osobowe:

 • osoby zgłaszającej uczestników na imprezę turystyczną,
 • uczestników imprezy turystycznej,
 • osób poszukujących imprez turystycznych,
 • innych uprawnionych osób z umowy o świadczenie usług turystycznych, których posiadane przez nas dane nie zawsze pozwalają na przekazanie informacji na temat przetwarzania danych,
 • osób kontaktujących się z nami, których dane osobowe będą przetwarzane w celu, którego kontakt dotyczy.

Pozyskaliśmy od Ciebie następujące kategorie danych osobowych:

 • dane teleadresowe, adresy email, telefony, czasami NIP,
 • historię odbytych podróży (mogą być wykorzystywane jako preferencje, podstawa do udzielenia zniżki.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe pozyskane w związku z przygotowaną ofertą związaną z imprezą turystyczną lub wypełnionym formularzem rezerwacyjnym będą przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych,
 • sprzedaży produktów i usług związanych z działalnością PBPO,
 • obsługa założonych przez Ciebie rezerwacji,
 • obsługa zgłoszeń, które kierujesz do nas (np. przez formularz kontaktowy),
 • dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową o świadczenie usług turystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • wypełniania przez nas innych zobowiązań ustawowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiedni przepis prawa określający nasze zobowiązanie,
 • marketingu naszych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez email oraz telefon.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy o świadczeniu usług turystycznych, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane do celów marketingu, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Dodatkowo, jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą poszczególnych kanałów komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, kontakt telefoniczny), zaprzestaniemy tych działań, jeżeli wycofasz wcześniej udzieloną w tym zakresie dobrowolną zgodę.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:
PBPO korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany:

 • profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane w szczególności o dane dotyczące świadczonych wcześniej usług.

Celem profilowania jest lepsze dobranie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych  produktów. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywał mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw na profilowanie.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?
W zależności od realizowanych usług, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do:

 • upoważnionych do tego naszych pracowników,
 • podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu.

Mogą to być m.in.:

 • agenci turystyczni,
 • podmioty i organy uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty współpracujące z nami w procesie ubezpieczeniowym oraz realizujące usługi assistance,
 • dostawcy usług informatycznych,
 • placówki medyczne,
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • procesory w związku ze zleconymi przez PBPO działaniami realizowanymi w imieniu PBPO,
 • organizatorzy imprez turystycznych, linie lotnicze, przewoźnicy, hotele i inne podmioty niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale będzie to miało miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W szczególności przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu oraz profilowania.
 • W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług turystycznych lub przetwarzane są na podstawie zgody – przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu w celu przesłania ich innemu administratorowi danych.
 • Prawo do wycofania udzielonych zgód (nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed ich wycofaniem).
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez PBPO.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz wykonywania innych czynności związanych z działalnością PBPO (np. przygotowaniem oferty). Bez podania danych osobowych nie jest możliwe przyjęcie rezerwacji oraz zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Wersja do pobrania:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PBPO

Dowiedz się pierwszy o naszej ofercie i promocjach

"Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, produktach i usługach od PBPO”. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać wysyłając taką wolę na maila marketing@pbpo.pl. Administratorem Twoich danych jest PBPO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w MENU w zakładce RODO.”

Agencje Turystyczne:
Wycieczki PBPO dostępne są w ponad 2000 Biurach Podróży na terenie całego kraju.
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy dla Ciebie najbliższe biuro z naszą ofertą.

Godziny pracy:
pn-pt 09:00-17:00
sobota 10:00 -14:00 (maj-październik)

e-mail: biuro@pbpo.pl
internet: www.pbpo.pl

e-mail: biuro@pbpo.pl
internet: www.pbpo.pl