fbpx

Faq

Gdzie mogę kupić wycieczkę?

Wycieczkę można kupić na stronie www.pbpo.pl, telefonicznie, wysyłając zapytanie na email: info@pbpo.pl bądź u naszych Agentów na terenie całego kraju.

Czy cena podana na stronie dotyczy 1 osoby? Czy jest całkowita?

Podana cena dotyczy 1 osoby. Aby skalkulować całkowitą cenę można zrobić niezobowiązującą rezerwację wstępną podając wszystkie szczegóły dotyczące wybranej wycieczki. Do podanej ceny już została doliczona obowiązkowa składka TFG.

Co to są składki TFG oraz TFP i dlaczego są dodane do każdej rezerwacji?

TFG

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. – art. 36 ust. 1-2 do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez PBPO zostanie doliczona składka, którą biuro ma obowiązek w całości przeznaczać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY.

Obowiązek pobierania składek na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku. Ze składek pokrywane będą ewentualne koszty powrotu turystów do Polski oraz zwrot wpłaconych przez Podróżnych pieniędzy za przerwane lub niezrealizowane imprezy w przypadku gdy jakiekolwiek polskie biuro podróży ogłosi niewypłacalność. Wysokości składek różnią się i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przyjęto następujące kwoty:

13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę

10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

2 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe na terytorium krajów, mających lądową granicę z Polską oraz na terytorium Polski

Aktualna treść Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest dostępna na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002372/O/D20202372.pdf

TFP

Na podstawie art. 15kc ust. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, późn. zm.2)) do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez PBPO zostanie doliczona składka, którą biuro ma obowiązek w całości przeznaczać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY.

Obowiązek pobierania składek na TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku. Ze składek zapewnione będą wypłaty na pokrycie zwrotów wpłat podróżnych, których imprezy turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu wystąpienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Wysokości składek różnią się i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przyjęto następujące kwoty:

13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę

10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

2 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe na terytorium krajów, mających lądową granicę z Polską oraz na terytorium Polski

Aktualna treść Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest dostępna na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002379/O/D20202379.pdf

Czy rezerwacja zrobiona on-line jest od razu zobowiązująca?

Nie. Rezerwacja założona on-line jest rezerwacją wstępną i będzie aktywna przez 3 dni. W momencie zapłacenia zaliczki rezerwacja automatycznie przekształca się na rezerwację stałą. Rezerwacja staje się zobowiązująca w momencie wydrukowania, podpisania i odesłania do PBPO umowy-zgłoszenia oraz wpłacenia zaliczki lub całości kwoty za dokonaną rezerwację. Jeżeli w ciągu 3 dni od dnia założenia rezerwacji Klient nie wykona żadnego z wyżej wymienionego działania rezerwacja automatycznie zostanie anulowana.

Czy od razu muszę zapłacić za wycieczkę i w jaki sposób?

Nie, jeżeli umowa podpisywana jest w terminie powyżej 30 dni od wybranego terminu wyjazdu. W takim wypadku należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30 % ceny imprezy, a pozostałą kwotę dopłacić najpóźniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. W przypadku zawierania umowy w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy należy zapłacić całość. Dokonując rezerwacji on-line jest możliwość wybrania sposobu zapłaty: kartą kredytową lub przelewem on-line. Można również dokonać przelewu tradycyjnego na podane konto w umowie-zgłoszeniu. W biurach Agencyjnych można zapłacić gotówką u doradcy Klienta.

Jaki dokument potwierdza dokonanie rezerwacji?

Umowa-zgłoszenie, zwana również dokumentem podróży z indywidualnym numerem rezerwacji jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji.

Jadę sam (-a). Czy muszę dopłacić za pokój 1 osobowy?

Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1-osobowego, będą dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2-osobowym. W przypadku braku osoby na dokwaterowanie klient płaci połowę dopłaty do pokoju 1-osobowego.

Czy mogę jechać z małym dzieckiem?

Dziecko może uczestniczyć w wycieczce razem z opiekunem prawnym lub innym opiekunem, jeżeli opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę na piśmie. Ze względu na intensywność niektórych programów zwiedzania prosimy, aby zabierać dzieci powyżej 4 r. ż. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z nami bądź z naszym Agentem.

W którym miejscu należy zgłosić się na zbiórkę?

Miejsce zbiórki jest podane w katalogu „Autokarem przez Europę”, w umowie-zgłoszeniu oraz na stronie www.pbpo.pl

Kiedy należy stawić się na zbiórkę?

Na miejsce zbiórki należy stawić się ok. 15 minut przed planowaną godziną wyjazdu.

Jak często organizowane są postoje w czasie przejazdu autokarem?

Krótkie postoje odbywają się co 3-4 godziny w miarę możliwości w zajazdach z barem i toaletą.

Czy w autokarze mogę kupić kawę, herbatę lub wodę?

Tak, napoje można kupić w czasie postoju.

Czy istnieje możliwość rezerwacji konkretnego miejsca w autokarze?

Nie. Miejsce w autokarze są przyznawane według kolejności zgłoszeń.

Czy muszę się ubezpieczyć?

Wszyscy Podróżni, korzystający z wyjazdów za granicę, organizowanych przez Polskie Biuro Podróży Olsztyn Sp. z o.o. ubezpieczeni są w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Koszty leczenia w czasie wyjazdów na Kaukaz i resztę świata – 30 000 EURO
Koszty leczenia rozszerzone o choroby przewlekłe w Europie – 20 000 EURO
Koszty leczenia rozszerzone o choroby przewlekłe w Rosji – 30 000 EURO
Koszty ratownictwa (podlimit kosztów leczenia) – 5.000 EURO
Trwały uszczerbek na zdrowiu – 15.000 PLN
Śmierci ubezpieczonego jako jednorazowe świadczenie – 15.000 PLN
Bagaż podróżny – 1.000 PLN

Mam kłopoty ze zdrowiem, czy mogę jechać na wycieczkę?

Wycieczki mają intensywny charakter. Osoby mające problemy ze zdrowiem, prosimy o kontakt z lekarzem przed podjęciem decyzji o zakupie imprezy. Prosimy pamiętać o zabraniu wystarczającej ilości lekarstw, które zażywacie Państwo na co dzień. Proponujemy również, w momencie podpisania umowy, wykupić dodatkowe ubezpieczenie od chorób przewlekłych. Koszt takiego ubezpieczenia wynosi 25 zł/dzień w przypadku wyjazdów na Kaukaz i resztę świata. Wycieczki po Europie i do Rosji mają w pakiecie ubezpieczenie od chorób przewlekłych. Wszelkie informacje odnośnie ubezpieczenia SIGNAL IDUNA PTU SA znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

Czy warto się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji?

Oczywiście warto, ponieważ w nagłych przypadkach losowych, kiedy uczestnik jest zmuszony zrezygnować z wykupionej wycieczki jeszcze przed wyjazdem albo przerwać pobyt i wracać do kraju, takie ubezpieczenie pozwala odzyskać 100% poniesionych kosztów. Dzięki temu ubezpieczeniu, gdy biuro podróży zgodnie z umową potrąci klientowi część lub całość kwoty wpłaconej na wyjazd, może on liczyć odzyskanie tych kosztów od ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których rezygnujemy z wyjazdu. Wszelkie informacje odnośnie ubezpieczenia SIGNAL IDUNA PTU SA znajdują się na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY.

O czym warto pamiętać przed wyjazdem?

Przed wyjazdem należy sprawdzić ważność i stan dowodu lub paszportu. Osoby udające się do krajów spoza Unii Europejskiej powinny posiadać paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia zakończenia wycieczki.

Co spakować na wycieczkę?

Sugerujemy zabrać wygodne buty, kurtkę przeciwdeszczową oraz parasol. Na długie trasy warto zabrać dobrą książkę, prasę lub odtwarzacz muzyki, który umili podróż autokarem. Dobry pomysł to poduszeczka, mały kocyk. Nie zapomnijmy także o aparacie fotograficznym!

Wybieram się do Rosji. O czym pamiętać?

Na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy należy dostarczyć wypełniony wniosek wizowy, zdjęcie (3,5 x 4,5 cm, kolorowe, na jasnym tle, nie starsze niż 6 miesięcy, zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost), paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki, posiadający dwie wolne strony obok siebie. Zasady wypełniania oraz przykład wypełnionego wniosku wizowego można znaleźć w zakładce WIZOWANIE.

Obowiązującą waluta w Rosji są ruble, które można kupić w niektórych kantorach w Polsce. Proponujemy kupić około 1000 rubli na pierwsze wydatki (kawa, herbata, toalety). Przy wymianie waluty na terenie Rosji trzeba mieć przy sobie paszport, który w razie potrzeby trzeba okazać. W większości miejsc w Rosji można płacić kartą płatniczą Maestro, Visa, Visa Electron i in. Informację dotyczącą wysokości pobieranych opłat za korzystanie z karty za granicą mogą Państwo uzyskać w swoim banku.

Kontakty elektryczne są identyczne jak w Polsce na całej trasie podróży.

Po przekroczeniu granicy należy przesunąć zegarek o 1 godz. do przodu.

Do świątyń prawosławnych należy zabrać odpowiedni strój: nakrycie głowy i długą spódnicę (Panie) oraz długie spodnie (Panowie).

Wybieram się do Białorusi. O czym pamiętać?

Na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy należy dostarczyć wypełniony wniosek wizowy, zdjęcie (3,5 x 4,5 cm, kolorowe, na jasnym tle, nie starsze niż 6 miesięcy, zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost), paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki, posiadający dwie wolne strony obok siebie.Zasady wypełniania oraz przykład wypełnionego wniosku wizowego można znaleźć w zakładce WIZOWANIE.

Obowiązującą walutą na Białorusi są ruble białoruskie (BYR), które można zakupić w niektórych kantorach w Polsce. Wymiany złotówek na ruble białoruskie można dokonać również na granicy polsko-białoruskiej lub w Grodnie, na dalszą trasę proponujemy zabrać euro lub dolary.

Kontakty elektryczne są identyczne jak w Polsce na całej trasie podróży.

Po przekroczeniu granicy należy przesunąć zegarek o 1 godz. do przodu.

Zwiedzając Mir, Nieśwież, obejrzą Państwo najważniejsze białoruskie obiekty z listy UNESCO. Do świątyń prawosławnych należy zabrać odpowiedni strój: nakrycie głowy i długą spódnicę (Panie) oraz długie spodnie (Panowie).

Dowiedz się pierwszy o naszej ofercie i promocjach

"Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, produktach i usługach od PBPO”. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać wysyłając taką wolę na maila marketing@pbpo.pl. Administratorem Twoich danych jest PBPO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w MENU w zakładce RODO.”

Agencje Turystyczne:
Wycieczki PBPO dostępne są w ponad 2000 Biurach Podróży na terenie całego kraju.
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy dla Ciebie najbliższe biuro z naszą ofertą.

Godziny pracy:
pn-pt 09:00-17:00
sobota 10:00 -14:00 (maj-październik)

e-mail: biuro@pbpo.pl
internet: www.pbpo.pl

e-mail: biuro@pbpo.pl
internet: www.pbpo.pl