fbpx

Składki TFG i TFP

TFG

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. – art. 36 ust. 1-2 do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez PBPO zostanie doliczona składka, którą biuro ma obowiązek w całości przeznaczać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY.

Obowiązek pobierania składek na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku. Ze składek pokrywane będą ewentualne koszty powrotu turystów do Polski oraz zwrot wpłaconych przez Podróżnych pieniędzy za przerwane lub niezrealizowane imprezy w przypadku gdy jakiekolwiek polskie biuro podróży ogłosi niewypłacalność. Wysokości składek różnią się i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przyjęto następujące kwoty:

13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę

10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

2 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe na terytorium krajów, mających lądową granicę z Polską oraz na terytorium Polski

Składka TFG podlega zwrotowi w przypadku niezrealizowania imprezy turystycznej.

Aktualna treść Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest dostępna na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002372/O/D20202372.pdf

TFP

Na podstawie art. 15kc ust. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, późn. zm.2)) do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez PBPO zostanie doliczona składka, którą biuro ma obowiązek w całości przeznaczać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY.

Obowiązek pobierania składek na TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku. Ze składek zapewnione będą wypłaty na pokrycie zwrotów wpłat podróżnych, których imprezy turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu wystąpienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Wysokości składek różnią się i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przyjęto następujące kwoty:

13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę

10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

2 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe na terytorium krajów, mających lądową granicę z Polską oraz na terytorium Polski

Składka TFP jest bezzwrotna w przypadku rezygnacja Klienta z wycieczki bez wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności z art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych.
We wszystkich innych przypadkach wymienionych poniżej PBPO zwróci naliczoną składkę Klientowi:

  • odwołanie imprezy z powodu zbyt małej liczby uczestników,
  • odwołanie imprezy z powodu nadzwyczajnych okoliczności (np. epidemia),
  • rezygnacja klienta z powodu nadzwyczajnych okoliczności z art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach.

Aktualna treść Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest dostępna na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002379/O/D20202379.pdf

Dowiedz się pierwszy o naszej ofercie i promocjach

"Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, produktach i usługach od PBPO”. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać wysyłając taką wolę na maila marketing@pbpo.pl. Administratorem Twoich danych jest PBPO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w MENU w zakładce RODO.”

Agencje Turystyczne:
Wycieczki PBPO dostępne są w ponad 2000 Biurach Podróży na terenie całego kraju.
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy dla Ciebie najbliższe biuro z naszą ofertą.

Godziny pracy:
pn-pt 09:00-17:00
sobota 10:00 -14:00 (maj-październik)

e-mail: biuro@pbpo.pl
internet: www.pbpo.pl

e-mail: biuro@pbpo.pl
internet: www.pbpo.pl