fbpx

Turystyczny fundusz gwarancyjny

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. – art. 36 ust. 1-2 do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez PBPO zostanie doliczona składka, którą biuro ma obowiązek w całości przeznaczać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY.

Obowiązek pobierania składek na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku. Ze składek pokrywane będą ewentualne koszty powrotu turystów do Polski oraz zwrot wpłaconych przez Podróżnych pieniędzy za przerwane lub niezrealizowane imprezy w przypadku gdy jakiekolwiek polskie biuro podróży ogłosi niewypłacalność. Wysokości składek różnią się i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki przyjęto następujące kwoty:

13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę

10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

0 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe na terytorium krajów, mających lądową granicę z Polską

Aktualna treść Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych jest widoczna w Dzienniku Ustaw pod linkiem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2361/1 oraz Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2465/1.

 
 

Dowiedz się pierwszy o naszej ofercie i promocjach

„Wyrażam zgodę na otrzy­my­wa­nie in­for­ma­cji o nowościach, produktach i usługach od PBPO. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać.”

„Administratorem Twoich danych jest PBPO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w zakładce RODO.”

Scroll Up