fbpx

Jak wypełnić wniosek wizowy na Białoruś?

Formularze wizowe dostępne są online na stronie Ambasady Republiki Białoruś: http://poland.mfa.gov.by/docs/polish_new-9844.pdf
W celu uzyskania wizy do Republiki Białoruś na tej stronie należy wypełnić i wydrukować formularz wizowy.

Poniżej przedstawiamy krótki poradnik jak poprawnie wypełnić wniosek wizowy przed dostarczeniem do PBPO.

Wersja do pobrania: Jak wypełnić wniosek wizowy na Białoruś?

KROK 1

W celu wypełnienia wniosku na komputerze:

  • Kliknij w link do wniosku podany powyżej. Jeżeli pola do wypełnienia nie są podświetlone, proszę kliknąć komunikat w prawym górnym rogu: OTWÓRZ W INNYM PROGRAMIE i postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na monitorze.
  • Ustaw kursor na rubrykę Nazwisko (naciśnij lewy przycisk myszy).
  • Wypełnij rubrykę Nazwisko. Przejdź do następnej rubryki poprzez przyciskanie klawiszu TAB lub naciśnięcie myszą w odpowiedniej rubryce.

KROK 2 DANE OSOBOWE

Należy uzupełnić kolejno:

1. nazwisko
2. imię
3. drugie imię oraz nazwisko rodowe (jeśli dotyczy)
4. płeć męska/żeńska
5. data urodzenia
6. miejsce urodzenia kraj/miejscowość/województwo
7. obywatelstwo

UWAGA! Do uzupełnienia danych w punktach 8 – 13 potrzebny jest paszport

KROK 3 DANE PASZPORTOWE

Należy uzupełnić kolejno:

8. typ paszportu ZWYKŁY
9. numer paszportu (wpisać bez spacji)
10. wydany przez (podać odpowiedniego Wojewodę lub Prezydenta zgodnie z danymi z paszportu)
11. miejsce wydania (podać miasto, w którym został składany wniosek paszportowy)
12. datę wydania paszportu
13. datę upływu ważności paszportu

KROK 4 DANE ADRESOWE

Należy uzupełnić kolejno:

14. adres stałego pobytu kraj/województwo/miejscowość/adres zamieszkania/telefon/e-mail
15. miejsce pracy, stanowisko oraz dane pracodawcy

UWAGA: w przypadku statusu EMERYT/RENCISTA/BEZROBOTNY w punkt 15 uzupełnić następująco:

W rubryce stanowisko podać EMERYT/RENCISTA/BEZROBOTNY (zgodnie ze stanem faktycznym). Pozostałe rubryki pozostawić puste.

 

KROK 5 INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEJ WIZY

Należy wybrać kolejno:

16. kategoria wizy GRUPOWA
17. rodzaj wizy KRÓTKOTERMINOWA
  18. ilość wjazdów JEDNOKROTNA

KROK 6 INFORMACJE O POBYCIE

Należy uzupełnić kolejno:

19. termin ważności – podać dokładną datę wycieczki oraz ilość dni

UWAGA! Dane Firmy Białoruskiej do uzupełnienia punktów 20-21 PBPO prześle uczestnikom danego wyjazdu na 35-30 dni przed rozpoczęciem imprezy

20. nazwa Firmy Białoruskiej – NIE WYPEŁNIAĆ
21. adres Firmy Białoruskiej – NIE WYPEŁNIAĆ
22. adres pobytu na Białorusi – NIE WYPEŁNIAĆ
23. cel wizyty TURYSTYCZNY

24. wybrać odpowiedź „Czy byliście Państwo na terytorium Białorusi?” TAK/NIE (jeżeli wybrano TAK – wpisać datę, miejsce i cel ostatniego wjazdu)
25. podać  daty poprzednich pobytów na Białorusi w bieżącym roku (jeśli dotyczy)
26. wybrać odpowiedź „Czy kiedykolwiek odmówiono Panu(i) wydania wizy białoruskiej lub wiza została anulowana?” TAK/NIE
27. wybrać odpowiedź „Czy kiedykolwiek odpowiadał(a) Pan(i) za nieprzestrzeganie prawa na terytorium Republiki Białorusi?” TAK/NIE
  28. wybrać odpowiedź „Czy był(a) Pan(i) kiedykolwiek deportowana z obcego państwa?” TAK/NIE
29. środek transportu AUTOKAR
30. trasa podróży – uzupełnić w zależności od programu wyjazdu
Perły Białorusi WARSZAWA-GRODNO-MIŃSK-BRZEŚĆ-WARSZAWA
Białoruś – Dalekie Kresy WARSZAWA-MIŃSK-WITEBSK-BRZEŚĆ-WARSZAWA

UWAGA! W przypadku gdy trasa nie mieści się w rubryce można słowo WARSZAWA zastąpić skrótem WAW

31. środki płatnicze GOTÓWKA
32. informacje o ubezpieczeniu SIGNAL IDUNA oraz dokładną datę wycieczki

KROK 7

Należy uzupełnić kolejno:

33. stan cywilny – zaznaczyć odpowiednie okienko
Punkty 34-39 uzupełnić tylko jeśli wybrano stan cywilny żonaty/zamężna
34. nazwisko męża/żony
35. nazwisko rodowe męża/żony
36. imię/imiona męża/żony
37. obywatelstwo męża/żony
38. data urodzenia męża/żony
39. miejsce urodzenia męża/żony
40. NIE WYPEŁNIAĆ

KROK 8

Należy wydrukować wniosek dwustronnie, podpisać własnoręcznie zgodnie z podpisem w paszporcie.

 

Wersja do pobrania:
Jak wypełnić wniosek wizowy na Białoruś?

Dowiedz się pierwszy o naszej ofercie i promocjach

"Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, produktach i usługach od PBPO”. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać wysyłając taką wolę na maila marketing@pbpo.pl. Administratorem Twoich danych jest PBPO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w MENU w zakładce RODO.”

Agencje Turystyczne:
Wycieczki PBPO dostępne są w ponad 2000 Biurach Podróży na terenie całego kraju.
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy dla Ciebie najbliższe biuro z naszą ofertą.

Godziny pracy:
pn-pt 09:00-17:00
sobota 10:00 -14:00 (maj-październik)

e-mail: biuro@pbpo.pl
internet: www.pbpo.pl

e-mail: biuro@pbpo.pl
internet: www.pbpo.pl