fbpx

Czego szukasz?

Kraje

Termin

Rodzaj transportu

Cena PLN

Dostępne promocje

Typ oferty

Białoruś – Dalekie Kresy

8 dniśniadanie i obiadokolacja
Ośmiodniowa wycieczka objazdowa na Białoruś. W programie m.in.: wizyta w stolicy Polesia – Pińsku, zwiedzanie miast wpisanych na listę UNESCO, związanych z rodem Radziwiłłów – Nieśwież i Mir, zwiedzanie Mińska, krótka wizyta w Borysowie oraz Orszy; zwiedzanie Witebska – miasto urodzin artysty Marca Chagalla; przejazd do Baranowicz oraz Kosowa Poleskiego; zwiedzanie Brześcia – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, Twierdza Brzeska. Wyżywienie w formie śniadań i obiadokolacji. W czasie trwania wycieczki pełna opieka Pilota i lokalnych Przewodników. Wycieczka odbywa się bez nocnych przejazdów. Do wjazdu na Białoruś potrzebna jest wiza. W cenie wycieczki pełne ubezpieczenie (w tym ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych gratis). Sprawdź terminy i aktualne ceny!

Opis wycieczki

Trasa zagraniczna:

Janów Poleski – Pińsk (1 nocleg) – Nieśwież – Mir (1 nocleg) – Mińsk (1 nocleg) – Borysów – Studzianka – Orsza – Lenino – Witebsk (1 nocleg) – Połock (1 nocleg) – Głębokie – Postawy – Zalesie – ok. Mińska (1 nocleg) – Baranowicze – Kosów Poleski – Brześć (1 nocleg)

DZIEŃ 1:

Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem. Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej. Przejazd w kierunku Pińska przez Janów Poleski – miejsce męczeńskiej śmierci bł. Andrzeja Boboli. Zwiedzanie Pińska – stolicy białoruskiego Polesia. Miasto położone jest u ujścia rzeki Piny do Prypeci. Zwiedzanie katedry p.w. Wniebowzięcia NMP i klasztoru franciszkanów z 1712 r., kolegium jezuickie, pałacu Butrymowiczów z lat 1784-90, domu Kapuścińskich. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 400 km.

DZIEŃ 2:

Śniadanie. Przejazd do Nieświeża (lista UNESCO) – siedziby rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie renesansowego zamku otoczonego wałami, pałacu, wspaniałego parku angielskiego oraz kościoła farny Bożego Ciała z XVI w. – pierwszej barokowej budowli Rzeczypospolitej z kryptami grobowymi rodziny książęcej. Następnie starówka i Ratusz z podcieniami kupieckimi. Dalsza podróż do Miru (lista UNESCO) z przepięknym zamkiem – zwiedzanie rezydencji książęcego rodu Radziwiłłów. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 300 km.

DZIEŃ 3:

Śniadanie. Wyjazd w kierunku Mińska. Zwiedzanie stolicy Białorusi, m.in. Górne Miasto – prawosławny sobór Ducha Świętego oraz katolicka archikatedra imienia Najświętszej Maryi Panny, Plac Wolności z Ratuszem; Troickie Przedmieście w klimacie XIX-wiecznego Mińska, następnie Troicka Góra z budynkiem Opery; Wyspa Łez z pomnikiem upamiętniającym żołnierzy, którzy zginęli w Afganistanie. Przejazd Prospektem Niepodległości – główną ulicą Mińska, przy której znajdują się Dom Rządu – siedziba parlamentu, charakterystyczny kościół św. Szymona i św. Heleny zwany „czerwonym kościołem”, gmachy mińskich uniwersytetów. Panorama miasta z tarasu widokowej w gmachu Biblioteki Narodowej. Czas wolny na prospektach i w skwerach. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 150 km.

DZIEŃ 4:

Śniadanie. Przejazd przez Borysów – sobór Zmartwychwstania Pańskiego i pomnik założyciela miasta księcia Borysa. Przejazd do Studzianki i Brylowskie Pole – to właśnie tu ponad 200 lat temu doszło do walk amii napoleońskiej wycofującej się spod Moskwy z nacierającymi jednostkami rosyjskimi. W tej bitwie ważną rolę odegrały wojska polskie będące w składzie armii napoleońskiej. Dalsza podróż do Orszy. Zwiedzanie zespołu klasztornego, kościoła św. Józefa z kopią obrazu „Bitwa pod Orszą” z ok. 1530 r. (oryginał obrazu znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie). Przejazd na pole bitewne pod Lenino. Cmentarz poległych żołnierzy polskich. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 350 km.

DZIEŃ 5:

Śniadanie. Przejazd do Witebska. Zwiedzanie wybudowanego w XVIII w. na wysokim brzegu Dźwiny okazałego Pałacu Gubernatorskiego, cerkwi Zwiastowania z XII w., barokowej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego z XVII w., katedry św. Barbary z XVIII w., barokowo-klasycystycznego budynku Ratusza Miejskiego, ruin synagogi na Zadźwiniu oraz usytuowanego w pobliżu dworca domu słynnego malarza i grafika żydowskiego pochodzenia Marca Chagalla (1887-1985). Przejazd do Połocka, zwiedzanie monasteru Przemienienia Pańskiego i św. Eufrozyny Połockiej. Najcenniejszym elementem całego założenia jest pochodząca z połowy XII w. cerkiew św. Spasa. Niegdyś w świątyni znajdował się jeden z najważniejszych skarbów sztuki ruskiej, krzyż wykonany w 1161 roku na polecenie św. Eufrozyny. Był wysadzany drogocennymi kamieniami, a w jego wnętrzu znajdowały się relikwie świętych, które przysłane zostały do Połocka z Konstantynopola i Jerozolimy. Krzyż ten zaginał w czasie II wojny światowej, obecnie w cerkwi znajduje się jego kopia. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 200 km.

DZIEŃ 6:

Śniadanie. Wyjazd w trasę w kierunku Mińska i w drodze zwiedzanie – zespół klasztoru karmelitów oraz kościół katolicki w Głębokich; klasztor bazylianów w Berezweczu; zespół pałacowo-parkowy Antoniego Tyzenhauza, zabytkowy rynek z kamienicami z czasów Tyzenhauza w Postawach; odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy – siedziba Michała Kleofasa Ogińskiego w Zalesiu. Przyjazd w okolice Mińska. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. Trasa ok. 370 km.

DZIEŃ 7:

Śniadanie. Wyjazd do Baranowicz. Zwiedzanie miasta, m.in. cerkiew prawosławna "Pokrowy" z przepiękną mozaiką przewiezioną do Baranowicz z warszawskiej cerkwi, niegdyś znajdującej się na dawnym Placu Saskim. Przejazd do Kosowa Poleskiego. Zwiedzanie muzeum Kościuszki. Dalsza podróż do Brześcia. Przyjazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. Trasa ok. 400 km.

DZIEŃ 8:

Śniadanie. Zwiedzanie miasta, m.in. Twierdza Brzeska wybudowana w latach 1833-1842, brama Brzeska i Terespolska, ruiny Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego ze słynnym obrazem Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra (kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore). Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. Uwaga! Powrót do niektórych miejscowości w godzinach wczesno rannych dnia następnego. Trasa ok. 300 km. Całość trasy: ok. 2500 km. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

CENA IMPREZY OBEJMUJE:

• przejazd autokarem (dvd, klimatyzacja, wc, barek) lub wygodnym busem (klimatyzacja, dvd) • 7 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-osobowych z łazienką • 7 śniadań i 7 obiadokolacji • opiekę pilota • ubezpieczenie Signal Iduna (KL 20.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN)

DODATKOWO PŁATNE:

• pakiet do realizacji programu 190 EUR płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, opłaty klimatyczne i administracyjne, opłaty parkingowe, zestaw słuchawkowy Tour Guide) • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) 2 zł • Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) 2 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:

• dopłata do pokoju 1-osobowego 700 zł • dopłata do wizy białoruskiej 250 zł WIZA: 25 dni przed wyjazdem należy dostarczyć do PBPO dokumenty niezbędne do uzyskania wizy: 1) prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany osobiście wniosek wizowy; 2) 1 zdjęcie (wymiar 3,5 x 4,5 cm, biometryczne – twarz na wprost, kolorowe, na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy); 3) paszport ważny minimum pół roku od zakończenia ważności wizy, posiadający minimum 2 wolne strony.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Wycieczka zostanie zrealizowana przy minimum 15 osobach zgłoszonych. 2. Wycieczka może zostać anulowana 20 dni przed rozpoczęciem z powodu nieosiągnięcia zakładanego minimum grupy. 3. Wycieczka będzie realizowana w zależności od ilości uczestników w grupie  standardowym turystycznym autokarem (wc, klimatyzacja, dvd, barek) lub wygodnym busem turystycznym (klimatyzacja, dvd). 4. Kolejność zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w autokarze głównym. 5. Niektóre połączenia krajowe mogą być realizowane innymi środkami transportu niż główny autokar (autokar liniowy, pociąg, bus). 6. Podczas przejazdów krajowych w ramach niektórych wycieczek możliwe są przesiadki. 7. Antenki – transfer z poszczególnych miejscowości do miast znajdujących się na trasie głównej. Trasy antenkowe są obsługiwane bez pilota. 8. Wyjazd antenkowy oznaczony gwiazdką* za dopłatą z wybranego miasta organizowany przy minimum 6 osobach wsiadających. W przypadku braku wymaganego min. 6 osób PBPO ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowości do 3 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Anulacja przejazdu antenkowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku Podróżny wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. 9. Godziny i miejsca wsiadania mogą ulec zmianie, po wcześniejszym poinformowaniu Podróżnych. 10. Pakiet do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, bilety komunikacji miejskiej, opłaty klimatyczne i administracyjne, opłaty parkingowe, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide i inne) nie jest ujęty w cenie imprezy wyrażonej w PLN. Cena pakietu do realizacji programu podana jest przy opisie wycieczki i jest ściśle związana w ilością uczestników na wycieczce. Obligatoryjny koszt pakietu jest kalkulowany przy grupie 40 osób. Cena pakietu może być podwyższona ze względu na mniejszą ilość osób w grupie i zostanie podana do wiadomości Podróżnym przed wycieczką. Powyższa zmiana nie upoważnia Klienta do rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce. Obligatoryjny pakiet do realizacji programu nie podlega rozliczeniu. 11. Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, będą dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2-3-osobowym. W przypadku braku drugiej osoby na dokwaterowanie Podróżny będzie zobligowany do zapłaty połowy stawki dopłaty do pokoju 1–osobowego. 12. W cenie podstawowej oraz przy dopłacie do obiadokolacji PBPO zapewnia realizację posiłków zgodnie z ofertą, natomiast nie gwarantuje realizacji diet specjalistycznych i eliminacyjnych (np. dieta bezglutenowa, dieta wegańska i inne). 13. Ww. wycieczka nie jest przystosowana dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 14. Zdjęcia na stronie internetowej oraz w programach wyjazdów są przykładowe i przedstawiają ogólny obraz, nie są natomiast dokładnym odzwierciedleniem zwiedzanych miejsc.

Terminy, ceny i opis wycieczki ( – termin potwierdzony)

2021-02-07 – 2021-02-14
1799 PLN1999 PLN
Stop sprzedaży
miejsca wsiadania
rezerwuj
2021-04-03 – 2021-04-10
1799 PLN1999 PLN
Stop sprzedaży
miejsca wsiadania
rezerwuj
2021-05-30 – 2021-06-06
1799 PLN1999 PLN
Stop sprzedaży
miejsca wsiadania
rezerwuj
2021-06-27 – 2021-07-04
1799 PLN1999 PLN
Stop sprzedaży
miejsca wsiadania
rezerwuj
2021-08-08 – 2021-08-15
1799 PLN1999 PLN
Stop sprzedaży
miejsca wsiadania
rezerwuj
2021-09-05 – 2021-09-12
1799 PLN1999 PLN
SŁONECZNA PROMOCJA
miejsca wsiadania
2021-10-10 – 2021-10-17
1799 PLN1999 PLN
SŁONECZNA PROMOCJA
miejsca wsiadania
2022-05-01 – 2022-05-08
1699 PLN1999 PLN
PRZEDSPRZEDAŻ 2022
miejsca wsiadania
2022-06-12 – 2022-06-19
1699 PLN1999 PLN
PRZEDSPRZEDAŻ 2022
miejsca wsiadania
2022-06-26 – 2022-07-03
1699 PLN1999 PLN
PRZEDSPRZEDAŻ 2022
miejsca wsiadania
2022-07-10 – 2022-07-17
1699 PLN1999 PLN
PRZEDSPRZEDAŻ 2022
miejsca wsiadania
2022-08-14 – 2022-08-21
1699 PLN1999 PLN
PRZEDSPRZEDAŻ 2022
miejsca wsiadania
2022-09-11 – 2022-09-18
1699 PLN1999 PLN
PRZEDSPRZEDAŻ 2022
miejsca wsiadania

Inni oglądali również

Nowość
Hiszpania
śniadanie i obiadokolacja
11 dni
2022-09-08 – 2022-09-18
3314 PLN3899 PLN
Zwiedzanie i wypoczynek
Francja, Hiszpania, Monako
śniadanie
10 dni
2022-09-09 – 2022-09-18
2039 PLN2399 PLN
Jesienne wyjazdy
Chorwacja, Bośnia i Hercegowina
śniadanie i obiadokolacja
9 dni
2022-09-10 – 2022-09-18
2209 PLN2599 PLN
Nowość
Ukraina, Mołdawia
śniadanie i obiadokolacja
9 dni
2022-09-10 – 2022-09-18
1869 PLN2199 PLN
Wielka Brytania, Walia
śniadanie
9 dni
2022-09-10 – 2022-09-18
2464 PLN2899 PLN
Jesienne wyjazdy
Wielka Brytania
śniadanie
9 dni
2022-09-10 – 2022-09-18
2549 PLN2999 PLN

Dowiedz się pierwszy o naszej ofercie i promocjach

"Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, produktach i usługach od PBPO”. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać wysyłając taką wolę na maila marketing@pbpo.pl. Administratorem Twoich danych jest PBPO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w MENU w zakładce RODO.”

Scroll Up