fbpx

E-wiza do Rosji

Podróżni odwiedzający obwód kaliningradzki oraz Sankt Petersburg i obwód leningradzki mogą wjeżdżać na teren Federacji Rosyjskiej za okazaniem wizy elektronicznej.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące e-wizy.

E-wiza wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku, który należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie https://evisa.kdmid.ru/ nie wcześniej niż 20 dni przed planowanym wjazdem do Rosji.
Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie paszportowe (nie starsze niż 6 miesięcy) w formacie JPEG.
Termin wydania wizy elektronicznej nie przekracza 4 dni kalendarzowych od daty złożenia wypełnionego wniosku.

Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, licząc od dnia wydania. Pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej do 8 dni od daty wjazdu. E-wiza pozwala na jednokrotny wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej.
Okres ważności wizy elektronicznej i (lub) dozwolony okres pobytu nie podlegają przedłużeniu.
Podróżni przybywający do Federacji Rosyjskiej z wizami elektronicznymi muszą mieć przy sobie polisę ubezpieczeniową na życie obowiązującą na terytorium Federacji Rosyjskiej przez cały okres ich pobytu oraz paszport ważny co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty wyjazdu z terytorium Federacji Rosyjskiej, posiadający miejsce na stemple celne.

UWAGA!!
Informacje przedstawione we wniosku muszą być kompletne i wiarygodne. Podanie wszelkich nieprawidłowych informacji, w tym danych paszportowych i zdjęć, może skutkować odmową wydania wizy lub anulowaniem już wydanej wizy w punkcie kontrolnym na granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.
Brak lub anulacja wizy będzie równoznaczne z rezygnacją z imprezy zgodnie z WARUNKAMI UCZESTNICTWA.

Podróżni, którzy uzyskali wizy elektroniczne do zwiedzenia obwodu kaliningradzkiego lub Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego, uprawnieni są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach wspomnianych terytoriów. Wjazd do pozostałej części Rosji na podstawie takiej wizy jest niemożliwy.

PBPO pośredniczy w uzyskaniu wizy elektronicznej do obwodu kaliningradzkiego lub Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego.
W tym celu 14 dni przed wyjazdem należy dostarczyć do PBPO na adres e-mail wizy@pbpo.pl w formie elektronicznej dokumenty niezbędne do uzyskania wizy:
1) prawidłowo wypełniony wniosek wizowy (link do tego wniosku z załącznika);
2) 1 zdjęcie paszportowe w formie elektronicznej (biometryczne – twarz na wprost, kolorowe, na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy);
3) skan paszportu (paszport musi być ważny minimum pół roku od zakończenia wycieczki).

Opłata za pośrednictwo wizowe jest podana w systemach rezerwacyjnych.

Dowiedz się pierwszy o naszej ofercie i promocjach

"Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, produktach i usługach od PBPO”. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać wysyłając taką wolę na maila marketing@pbpo.pl. Administratorem Twoich danych jest PBPO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w MENU w zakładce RODO.”

Agencje Turystyczne:
Wycieczki PBPO dostępne są w ponad 2000 Biurach Podróży na terenie całego kraju.
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy dla Ciebie najbliższe biuro z naszą ofertą.

Godziny pracy:
pn-pt 09:00-17:00
sobota 10:00 -14:00 (maj-październik)

e-mail: biuro@pbpo.pl
internet: www.pbpo.pl

e-mail: biuro@pbpo.pl
internet: www.pbpo.pl