fbpx

Procedura wizowania na Białoruś

Szanowni  Państwo,

30 dni przed rozpoczęciem imprezy prosimy dostarczyć:

 1. Wypełniony wniosek wizowy, jeden na każdą osobę (link do poradnika poniżej).
 2. Zdjęcie:
 • rozmiar 3,5 x 4,5 cm,
 • kolorowe,
 • wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle,
 • nie starsze niż 6 miesięcy, umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej,
 • en face (na wprost), pokazujące wyraźnie oczy i twarz
  z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą
  na wprost, z zamkniętymi ustami,
 • twarz nie może być przesłonięta włosami.

 1. Paszport, ważny co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty zakończenia wycieczki, posiadający dwie wolne strony obok siebie.

Wersja do pobrania: Zasady wypełniania wniosków wizowych na Białoruś
Poradnik: Jak wypełnić wniosek wizowy na Białoruś? 

UWAGI:

W specjalnym turystyczno-rekreacyjnym Parku „Kanał Augustowski” (miasto Grodno oraz rejon grodzieński) oraz strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć” (miasto Brześć, rejony: brzeski, żabinkowski, kamieniecki, prużański i świsłocki) można przebywać bez posiadania wizy. Dotyczy to wyjazdów w celu turystycznym, trwających maksymalnie 10 dni.
Dla przekroczenia granicy Republiki Białoruś obcokrajowiec ma posiadać:
– ważny paszport;
– dokument uprawiający do zwiedzania (potwierdzający wykupienie usług turystycznych) Parku “Kanał Augustowski” oraz strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”, wydany przez certyfikowane białoruskie biuro podroży, świadczące usługi turystyczne na terenie w/w stref.
Nie jest możliwe przemieszczanie się pomiędzy strefami ruchu bezwizowego (osoby, które przyjechały do strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”, w ramach ruchu bezwizowego, nie mogą przemieszczać się do Grodna i na Kanał Augustowski oraz odwrotnie)!

Osoby podróżujące samolotem (przylot i odlot z lotniska „MIŃSK”) są uprawnione do bezwizowego pobytu na terenie Białorusi. Maksymalna długość jednorazowego pobytu to 30 dni. W przypadku pobytów trwających dłużej niż 5 dni roboczych obywatele zagraniczni muszą zarejestrować się w oddziałach terytorialnych obywatelstwa i migracji organów wewnętrznych Republiki Białoruś. Ilość dni pobytu nie może przekraczać 90 dni w ciągu półrocza.
Dla przekroczenia granicy Republiki Białoruś obcokrajowiec ma posiadać:
– ważny paszport.
Nie są wymagane żadne zaproszenia, potwierdzenie rezerwacji hotelu, podanie adresu zamieszkania, zameldowanie i inne formalności.
Dzień przylotu i dzień odlotu uważane są za całe dni bezwizowego pobytu.

Ceny i warunki uzyskania wizy przez Obcokrajowców są uzgadniane indywidualnie z PBPO.

Przygotowując paszport do wizowania należy sprawdzić jego ważność i ilość wolnych stron.
Po otrzymaniu paszportów PBPO przesyła potwierdzenie odbioru dokumentów.

KONSULAT MA PRAWO ODMÓWIĆ WYDANIA WIZY,
BEZ ZWROTU KOSZTÓW I PODANIA PRZYCZYNY.

Adres, gdzie należy dostarczyć wyżej wymienione dokumenty:

PBP OLSZTYN Sp. z o.o.
ul. Knosały 7 lok. 2
10-015 Olsztyn

Wersja do pobrania:
Jak wypełnić wniosek wizowy na Białoruś? 

Dowiedz się pierwszy o naszej ofercie i promocjach

"Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, produktach i usługach od PBPO”. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać wysyłając taką wolę na maila marketing@pbpo.pl. Administratorem Twoich danych jest PBPO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w MENU w zakładce RODO.”